Gelijke kansen door ongelijk onderwijs

Dit mag je in onze lessen verwachten

Kennis

We zijn altijd op zoek naar recente onderbouwde kennis. We houden nieuwe literatuur, onderzoeken en onze jaarlijks professionalisering bij om dit met jou te delen. Vele boeken, onderzoeken en materialen liggen ook ter inkijk in de les.

U

Onderzoekend en autonoom

We stimuleren een onderzoekende, kritische en vragende houding. Hierbij ondersteunen we de autonomie en creativiteit: het mag op jouw manier en er zijn meerdere antwoorden goed.

Praktisch

We koppelen de theorie aan praktijkervaringen met leerlingen. Onderwijs blijft maatwerk, want geen één leerling is hetzelfde. Dus aandacht voor de praktijk in de reguliere klas, de plusklas, voltijds onderwijs en andere praktijkomgevingen.

}

Tijd, ruimte en structuur

We creëren tijd om ruimte te bieden aan uitwisseling, contacten te leggen en werkelijk iets te realiseren waar je nooit tijd voor had. Dit doe je nu niet alleen, maar samen. We volgen jouw proces en bieden je ook structuur.

Wat kun je bereiken als je met ons werkt?

R

De hoogbegaafde leerlingen worden op jonge leeftijd gesignaleerd. Zo kan al vroeg gestart worden met een passend aanbod. De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn voor iedereen helder en met elkaar herkennen jullie ze bij de leerlingen.

R

Geld wordt goed besteed door alleen het juiste materiaal aan te schaffen. Er wordt met kennis van zaken materiaal beoordeeld en besteld. Het materiaal is echt verdiepend of verbredend en niet meer van hetzelfde. Helemaal mooi: de leerlingen klagen niet meer over saai werk.

R

De hoogbegaafde leerlingen hebben een goede relatie met hun leerkracht. Welbevinden en leerresultaten verbeteren. Er is meer begrip voor elkaar. Er is een basis van vertrouwen, veiligheid en plezier. Een stijgende leerlijn en een kind met een glimlach op school.

R

Er stromen meer hoogbegaafde leerlingen uit naar het Vwo. Door een vroege signalering, passend onderwijs en de fijne relatie met de leerkracht komen veel meer hoogbegaafde leerlingen tot hun recht. Ze leren en presteren makkelijker. Ook hun potentieel leidt tot een stijgende leerlijn.

Iedereen ontwikkelt een bruikbaar product waar de school nog jaren plezier van heeft

We hebben het hier over maatwerk in onze speciale module Lerend Ontwikkelen. Per deelnemer wordt gekeken wel type product nodig is voor in de schoolpraktijk.  Denk hierbij aan het opzetten van een plusklas, het ontwikkelen van beleid en/of inzetten van supervisie. Maar ook het ontwikkelen van lessen behoort tot de mogelijkheden.

Zo kun je in de praktijk op je eigen manier aan de slag met wat je hebt geleerd tijdens de opleidingsdagen. En dat natuurlijk onder onze deskundige en persoonlijke begeleiding. Tijdens de 6 werkbijeenkomsten werken alle deelnemers aan hun product en kunnen ook elkaar om feedback vragen.

Aandacht voor het welbevinden van de leerling én de leerkracht in de unieke module empathie & relatie

 

Leren en gedrag

We gaan in op de leer- en gedragsproblemen die (mede) ontstaan door de gevoelskant van de hoogbegaafde leerlingen. De pedagogische sensitiviteit in relatie tot de hoogbegaafde leerling staat hierbij centraal. Ze hebben intense gevoelens die je positief kunt inzetten. Zo vermindert de last hiervan in de klas en voor het kind zelf.

Ontwikkelen

Leer over de asynchrone en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit helpt je om in te schatten waar en wanneer de meer- en hoogbegaafde leerling aan toe is. Ook delen we met je wat deze leerlingen belangrijk vinden aan een leerkracht. Zo krijg of behoudt je een goede relatie met deze leerlingen. Dit verbetert leerresultaten en welbevinden.

Ouders

Het is belangrijk om op een ontspannen manier te communiceren met ouders. Zo voelt iedereen zich gehoord, ontstaat er vertrouwen in de gemaakte afspraken en wordt jij als leerkracht gewaardeerd. Dit bevordert het welbevinden van de leerling, want ouders kunnen ook thuis de afgesproken lijn neerzetten. Omdat ze vertrouwen hebben in jou als leerkracht.

w

Communicatie

Leren communiceren en relatie leggen met een hoogbegaafde leerling: die faalangstig is, onderpresteert, perfectionistisch is, een sterke eigen wil heeft, alles buiten zichzelf legt, (over)gevoelig reageert of een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Hierdoor kan je het beste uit een situatie of relatie halen. Voor jezelf en de leerling.

Word jij Specialist Hoogbegaafdheid?

Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent. We nemen dan z.s.m. contact met je op (je zit nergens aanvast 😉 )

Interesse kenbaar maken

8 + 1 =

Voor jou! 3 onmisbare hulpmiddelen in het basisonderwijs én onze nieuwsbrief:
=

Overzicht minimumeisen basisondersteuning

=

Checklist verrijkingsdoelen en materiaaleisen

=

Database met ruim 60 materiaal- en websitetips

=

Nieuwsbrief met inspiratie en ons aanbod