Eén van je taken als leerkracht is het voeren van oudergesprekken. Daarbij zitten uiteraard ook gesprekken met de ouders van hoogbegaafde leerlingen of van de leerlingen waarbij hoogbegaafdheid wordt vermoed.

Ik hoor regelmatig dat leerkrachten deze oudergesprekken lang niet altijd makkelijk vinden. Ze voelen zich gespannen vooraf door spookverhalen over de alwetende hoogbegaafde/hoogopgeleide ouder of hebben daadwerkelijk negatieve ervaringen. Voor een deel zijn dit echte vooroordelen. Maar ik denk ook dat er een aantal aspecten zijn waardoor deze oudergesprekken daadwerkelijk anders kunnen verlopen.

Deze aspecten hebben te maken met het feit dat veel van deze ouders wellicht zelf ook hoogbegaafd zijn. Dit is niet altijd het geval, maar de punten hieronder kunnen toch voor een hoop herkenning zorgen. Want net zoals het lesgeven aan hoogbegaafde kinderen heel anders kan zijn dat aan een gemiddelde groep, kan het voeren van een oudergesprek heel anders verlopen.

1. Doorhebben dat je zelf anders bent

Veel hoogbegaafde mensen ontwikkelen al op jonge leeftijd het idee dat ze anders zijn. Deels is dit misschien ook wel zo, wie zal het zeggen. In ieder geval hebben ze vaak te maken met het zien van andere aandachtspunten, hebben ze andere zorgen (over wereldpolitiek) en stellen ze al vanaf jongs af aan ander type vragen (‘Heb je de deur wel goed op slot gedaan mama?’)

Omdat hoogbegaafde mensen vaak niet veel contact hebben gehad met andere hoogbegaafden krijgen ze soms zelfs het idee dat ze raar zijn.

Dit aspect kan op twee manieren in het oudercontact terugkomen.

Ten eerste kunnen ouders die hier last aan ondervinden gesloten zijn en niet veel van hun zorgen delen. Tot het moment dat ze zich zoveel zorgen maken en een boekje open doen. Dit kun je nauwelijks zien aankomen en die verrassing maakt het er niet makkelijker op.

Ten tweede kan het zo zijn dat ouders wel vanaf het begin hun zorgen delen, zorgen die je je als leerkracht niet kunt voorstellen. En waarvoor je zelf totaal de signalen niet ziet. Deze zorgen hebben veelal te maken met het gevoel van anders zijn dat ze zelf hebben ontwikkeld. Denk aan zorgen rondom eenzaamheid en het zelfbeeld van hun kind, terwijl jij op school een kind ziet dat lekker meespeelt met de klas.

Of de zorgen nu terecht zijn of niet doet er even niet toe, de kans is groter dat jullie elkaar niet begrijpen en dat kan lastig zijn.

2. Omgang vermijden

Hoogbegaafde mensen hebben vaak prima door wanneer anderen hen niet begrijpen. Op feestjes, op de camping, bij de koffieautomaat, of vroeger in de klas. Ze kunnen het als zeer vermoeid ervaren om gewoon een simpel gesprekje over koetjes en kalfjes aan de gang te houden.

Het kan zo zijn dat je hierdoor deze ouders weinig spreekt voordat er een keer een oudergesprek gepland wordt. Mochten er dan onverwacht zorgen boven tafel komen, waarvoor je veel meer tijd zou willen uittrekken dan de 10 minuten die je hebt, dan kan dat een onaangename verrassing zijn. En dan is de kans ook nog eens groot dat je dit non-verbaal toch uitstraalt, waar juist deze ouder extra gevoelig voor is…

3. Hoogbegaafdheid is de norm

Als je hoogbegaafd bent is het behalen van resultaten vergelijkbaar aan wat andere mensen bereiken, vaak niet heel erg ingewikkeld. De moeite die ze moeten doen is niet al te groot. Als ze hun eigen ervaringen als norm stellen kan het zo zijn dat ze van anderen vergelijkbare resultaten verwachten. Mocht er voor hun kind extra zorg nodig zijn, dan kost dat in hun beleving wellicht niet zo heel veel inspanning.

Ze hebben niet door dat ze zichzelf als norm hebben gesteld en die norm op jou als leerkracht leggen. Dit kan een hoge druk opleveren bij jou en lijkt op onbegrip voor jouw situatie.

4. Directe communicatie

Het komt voor  dat de hoogbegaafde ouder(s) een stuk directer zijn in hun communicatie. Door hun snelle analytische denken kunnen ze vaak goed problemen doorzien. Ze leggen snel verbanden en zien makkelijk de vragen die er zijn. Het inzicht in deze problemen weegt soms zwaarder dan tact.

Ze praten zoals ze denken zonder hun gedachten te herformuleren. Het kan zijn dat ze daardoor hard en ongevoelig overkomen. Ook kan het lijken alsof er heel veel stappen worden overgeslagen omdat het denkproces zo snel gaat. Hoogbegaafde mensen zijn heel erg goed in staat om de consequenties van keuzes te overzien en stellen vragen over zaken die daar nog uit moeten volgen. Zo kunnen er bijvoorbeeld al kritische vragen volgen over volgende schooljaar, terwijl je het over de toetsresultaten van rekenen M4 hebt.

Wat nu?

Ouders hebben vaak, net zo goed als de hoogbegaafde kinderen, niet door dat deze punten spelen. Maar een gesprek met een hoogbegaafde ouder kan hierdoor wel degelijk anders verlopen dan een gemiddeld oudergesprek.

Ten eerste ben ik heel benieuwd of jullie hier aspecten van herkennen. En in het volgende blog heb ik tips gedeeld: 5 Tips voor je oudergesprek met hoogbegaafde ouders

© Copyright
Onze artikelen en video’s worden gemaakt om te delen. Maar. De artikelen en video’s mogen niet gekopieerd en gedeeld worden zonder bronvermelding. Wij hopen met onze gratis informatie én verwijzing naar onze dienstverlening bekend te worden op alle scholen van Nederland. Hiermee bereiken we mensen in het onderwijs die mogelijk gebruik maken van onze dienstverlening. Dit is goed voor alle (hoog)begaafde leerlingen die nog géén passend onderwijs ontvangen. Daar doen we het voor!

Wil je het artikel of een video (gedeeltelijk) kopiëren en delen?
Vermeld dan altijd de volgende gegevens:

URL (website link) van het originele artikel of video
Auteur: Sonja Morbé (www.wijssein.nl)
of Merel Sprong (www.onderwijsmetstijl.nl)
Website : www.specialisthoogbegaafdheid.nl

Heel fijn als je de informatie deelt!