In het vorige blog over oudergesprekken (oudergesprekken met hoogbegaafde ouders) schreef ik al dat een oudergesprek met een hoogbegaafde ouder wel degelijk anders kan zijn dan je andere oudergesprekken. In dit blog wil ik een aantal tips met je delen die je kunnen helpen bij de gesprekken.

1. Begrip en relatie zijn noodzaak

Uit onderzoek onder schoolkinderen is gebleken dat zij van hun leerkracht, boven alles, graag begrip willen. Deze behoefte aan begrip verdwijnt niet na de schooltijd, volwassenen hebben hem ook nog. Begrip ligt aan de basis voor een goede relatie.

Dit betekent ook dat deze behoefte, net als bij schoolkinderen, vóór kant-en-klare oplossingen en kennis komt. Dit wil zeggen dat het vertrouwen in jou als leerkracht prima kan zijn als er begrip is zonder dat je misschien gelijk weet hoe je moet handelen ten aanzien van de zorgen van de ouder.

Dat brengt mij bij het volgende punt:

2. Vertel het eerlijk als je het even niet weet

Zeg gerust tegen een ouder: ‘Ik snap wat je bedoelt, maar ik heb niet meteen nu de oplossing.’ Of ‘Hier moet ik even over nadenken / over in overleg.’ Iedereen weet het wel eens even niet, dat is menselijk. En daarnaast hebben hoogbegaafde mensen het zo in de gaten als je er omheen draait, als je doet alsof je zeker bent van je zaak. Dit zal het vertrouwen eerder schaden.

3. Jouw blik op het kind is waardevol, net als die van de ouders

Het kan prima zijn dat jij de zorgen van ouders niet deelt. Dat jij een heel ander beeld van het kind hebt. Het is in deze situatie belangrijk dat je niet probeert de ander te overtuigen dat zijn beeld verkeerd is (dit geldt net zo goed voor ouders natuurlijk!) Ga er vanuit dat beide beelden kloppen. Kinderen zijn prima in staat om in verschillende situaties ander gedrag te laten zien. Hierdoor kunnen beide beelden prima waar zijn.

Geef daarom duidelijk jouw visie op het kind weer en luister goed naar het beeld van ouders. Focus je daarna op de sterke punten van het kind en praat over veranderen van de situatie (op school en/of thuis) waardoor deze sterke punten daar ook een duidelijke rol kunnen gaan spelen.

Vorm een team met de ouders, je wilt als het goed is samen het beste voor het kind.

4. Deel hoe de communicatie op je overkomt

In het vorige blog schreef ik ook dat hoogbegaafde mensen nogal direct kunnen communiceren. Dit kan leiden tot onaangename situaties. Als eerste is het belangrijk dat je zo goed mogelijk probeert dit niet persoonlijk te maken (dit is natuurlijk altijd een goed idee). Dit kan goed helpen in het loslaten van de manier waarop iets gezegd wordt en te luisteren naar wat de zorg nu eigenlijk is.

Daarnaast kun je besluiten er wel iets over te zeggen. Zeker als je anders niet echt naar het probleem kunt luisteren. Denk aan een zin als: ‘Ik snap dat je je zorgen maakt en ik wil hier graag over verder praten, maar ik merk dat ik de manier waarop je het zegt niet fijn vind.’  Zeg gerust dat de toon aanvallend overkomt. Ga hierover niet in discussie, want voor jou is dit nu eenmaal zo.

5. Vraag om uitleg

De norm van hoogbegaafde mensen kan nogal hoog liggen. Het kan zijn dat zij zich dit niet realiseren. De grote denksprongen die ze zetten kan makkelijk leiden tot miscommunicatie. Om onduidelijkheid te voorkomen kun je prima om uitleg vragen. Neem hierin een onderzoekende houding aan. Vraag bijvoorbeeld: Ik kan je niet zo goed volgen naar dit punt, kun je mij uitleggen hoe je deze oplossing voor je ziet?’ Of als de oplossing die een ouder aandraagt niet zo simpel is: ‘Ik begrijp wat je bedoelt, maar voor mij is dit niet zo eenvoudig te realiseren.’

Weet jij nog meer tips of heb je een ervaring die je wilt delen?
Laat dan een reactie achter.

© Copyright
Onze artikelen en video’s worden gemaakt om te delen. Maar. De artikelen en video’s mogen niet gekopieerd en gedeeld worden zonder bronvermelding. Wij hopen met onze gratis informatie én verwijzing naar onze dienstverlening bekend te worden op alle scholen van Nederland. Hiermee bereiken we mensen in het onderwijs die mogelijk gebruik maken van onze dienstverlening. Dit is goed voor alle (hoog)begaafde leerlingen die nog géén passend onderwijs ontvangen. Daar doen we het voor!

Wil je het artikel of een video (gedeeltelijk) kopiëren en delen?
Vermeld dan altijd de volgende gegevens:

URL (website link) van het originele artikel of video
Auteur: Sonja Morbé (www.wijssein.nl)
of Merel Sprong (www.onderwijsmetstijl.nl)
Website : www.specialisthoogbegaafdheid.nl

Heel fijn als je de informatie deelt!