Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Wij werken graag samen én autonoom. We delen visies én hebben eigen doelen. Daarom zijn er twee bedrijven en één samenwerking. We werken ieder zelfstandig en vullen elkaar aan in eigen kennis én ervaring. Sonja Morbé is werkzaam in haar bedrijf WijsSein en Merel Sprong is werkzaam in haar bedrijf Onderwijs met Stijl.

Wij zijn specialisten hoogbegaafdheid. Maar we noemen ons liever: blikverruimers.

Ons blikveld is de leerkracht en de (hoog)begaafde leerlingen in het onderwijs. Wij delen graag onze blikvangers: mooie materialen en lessen voor (hoog)begaafde leerlingen. We delen ook blikopeners: waardevolle inzichten en inspiratie over het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen.

We durven zonder blikken of blozen te kiezen voor ander onderwijs en creativiteit. En dit doen we met ons verstand op nul en blik op oneindig: het niet weten is voor ons volledig oké en een ontspannen voorbeeld voor kinderen.

Wij willen niet meer sardientjes in blik: het proppen van onnodige (herhalende) leerstof in de kinderhoofden. We willen blikschade voorkomen, want de (hoog)begaafde leerling is niet alleen cognitief maar ook sensitief sterk.

Durf jij een blik te werpen op onze opleiding?

 

“Leerkrachten weten dat elk kind zich kan ontwikkelen, maar niet met hetzelfde onderwijs”

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs: daar geloof ik in. Ieder kind mag zijn potentieel ontwikkelen en dit kan niet door ieder kind hetzelfde onderwijs te geven. Dit vinden we logisch voor kinderen met een flinke achterstand. Dit is ook logisch voor kinderen met een flinke voorsprong. Nascholing en ondersteuning van de leerkrachten en directie zijn absolute voorwaarden om de basisondersteuning voor deze leerlingen te realiseren.

Ik ben werkzaam als specialist hoogbegaafdheid in mijn bedrijf WijsSein. Zo ontwikkel ik opleidingen, begeleid ik onderzoeken, projecten en beleid in het kader van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Ook richt ik voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in.

Ik werk samen met scholen, plusklassen, besturen, samenwerkingsverbanden en opleidingsinstituten. Ook sla ik graag een brug tussen scholen en ouders.

Leerkrachten zeggen dat ik het talent heb om iets ‘ogenschijnlijk ingewikkelds’ in hapklare taal uit te leggen. Ik hou van verheldering, bewustwording, sensitiviteit, structuur en praktisch handelen. Van potentieel naar resultaat. Ook bij de hoogbegaafde sensitieve leerlingen.

“Leerkrachten weten wat leerlingen nodig hebben om te leren”

Deze kwaliteit wil ik graag samen verder perfectioneren, zodat ook alle hoogbegaafde leerlingen goed worden gezien.

Ik ben werkzaam als begeleider en co-teacher op basisscholen in mijn bedrijf Onderwijs met Stijl. In mijn werk ga ik uit van de eigen unieke stijl van de leerkracht om van daaruit onderwijs vorm te geven. Met als resultaat dat het onderwijs zowel bij de leerling als bij de leerkracht past. Om die reden doe ik niet aan vaste richtlijnen en structuren (die zijn alleen goed voor een burn-out). Kaders en randvoorwaarden liggen mij meer.

Zelf heb ik ruim 8 jaar voor de klas gestaan en daarbij de functie van specialist hoogbegaafdheid gehad. Zo was ik verantwoordelijk voor de plusklas, het vormgeven van passend onderwijs voor deze doelgroep en het ontwikkelen van beleid.

Als leerkracht deed ik mijn best om uitdagend werk te vinden voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ondanks mijn goed bedoelde pogingen kreeg ik vaak te horen: ‘Juf, dit is saai!’ Door de twijfel die zo bij mij ontstond, voelde het geven van passend onderwijs als een worsteling. Dit aanmodderen wil ik collega leerkrachten graag besparen. Je hoeft er niet alleen voor te staan.

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs