Wij helpen je om met meer

zelfvertrouwen & kennis

aan de slag te gaan als

specialist hoogbegaafdheid!

Zou het niet heerlijk zijn als:

R

De hoogbegaafde leerlingen al op jonge leeftijd worden gesignaleerd. Zo kan al vroeg gestart worden met een passend aanbod. De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn voor iedereen helder en met elkaar herkennen jullie ze bij de leerlingen.

R

Geld goed wordt besteed door alleen het juiste materiaal aan te schaffen. Er wordt met kennis van zaken materiaal beoordeeld en besteld. Het materiaal is echt verdiepend of verbredend en niet meer van hetzelfde. Helemaal mooi: de leerlingen klagen niet meer over saai werk.

R

De hoogbegaafde leerlingen een goede relatie hebben met hun leerkracht en leerresultaten verbeteren. Dat er meer begrip is voor elkaar. Dat er een basis van vertrouwen, veiligheid en plezier is. De leerresultaten en het welbevinden verbeteren aanzienlijk.

R

Er meer hoogbegaafde leerlingen uitstromen naar het Vwo. Door een vroege signalering, passend onderwijs en de fijne relatie met de leerkracht komen veel meer hoogbegaafde leerlingen tot hun recht. Ze leren en presteren makkelijker. Ook hun potentieel leidt tot een stijgende leerlijn.

Wij geven de lessen:

Mijn inbreng is heel praktisch. Ik ben niet geïnteresseerd in hoe het eigenlijk hoort, maar in onderwijs en begeleiding gegeven in de unieke stijl van de cursist. Ik hou van randvoorwaarden waarbinnen mensen zichzelf kunnen zijn. Geen regels, maar ruimte.

Al op de Pabo vond ik theorie omzetten in de praktijk leuk, zolang het maar op een creatieve manier mocht. In mijn tijd voor de klas was ik verantwoordelijk voor de plusklas en het begeleiden van mijn collega’s bij het geven van passend onderwijs.

Merel Sprong

Verdiepen in hoogbegaafdheid en talentontwikkeling doe ik nu 25 jaar. Ik heb de vele boeken voor je gelezen en maak hier een praktische vertaalslag van, zodat jij het kan toepassen. Er wordt gezegd dat ik het talent heb om iets ‘ogenschijnlijk ingewikkelds’ in hapklare taal uit te leggen.

Ik geloof in verrijkend onderwijs áls interesse of intrinsieke motivatie het speerpunt is van het aanbod; alleen dan komt potentieel tot ontwikkeling. Creatief, sensitief, wijs en gedreven: dit boeit me en het is wie ik ben.

Sonja Morbé

Boeken opleiding specialist hoogbegaafdheid_uitdagend of Verrijkend onderwijs_moeiteloos opvoeden

Module 5 was erg fijn omdat je daadwerkelijk met een product voor je eigen praktijk aan de slag gaat. Deze praktijkgerichtheid mis ik vaak in opleidingen.

Saskia van Nes

Plusklas Leerkracht

Na al die jaren was ik niet meer op de hoogte. Nu voelt het weer alsof ik het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen goed handen en voeten kan geven.

Sylvia Merx

Leerkracht groep 8

Zowel Sonja als Merel zijn heel goed en breed georiënteerd in hun vak maar zijn ook heel reëel in wat ze  verwachten van de cursisten.

Karin van Bruggen

Teamleider onderbouw

We ontmoeten elkaar met aandacht voor jouw vraag!

R

Je cursusgroep blijft klein (ongeveer 12 personen). Zo is er veel persoonlijke aandacht. Je gaat een fijne groep medecursisten ontmoeten, zodat je met gelijkgestemden op kunt trekken. Wissel ervaringen uit en inspireer elkaar.

R

Je leert de theorie in je eigen tijd en tempo via onze online academie. Je maakt alleen reistijd voor echte gesprekken en oefeningen. Je kunt de lessen op pauze zetten of later nog eens bekijken. (bekijk hier onze online rondleiding).

 

R

Je ontvangt van ons een studieplanner. zo weet je precies hoeveel tijd je moet inplannen en wanneer. Het staat je vrij om dit deel van de opleiding naar eigen inzicht aan te passen en je slaat over wat je al weet. Je hoeft deze tijd niet braaf  ‘uit te zitten’.

R

Je krijgt les van twee trainers. Tijdens de live bijeenkomsten zijn Sonja en Merel allebei aanwezig. Jouw vraag én de toepassing in de praktijk staan centraal en niet meer de theorie die wij willen overbrengen. 

Data van de praktijk- & werkbijeenkomsten:

13:00 – 16:00

 • 21 september 2023
 • 9 november 2023
 • 7 december 2023

9:30 – 16:00 + lunch

 • 25 januari 2024
 • 14 maart 2024
 • 18 april 2024
 • 30 mei 2024

13:00 – 16:00

 • 13 juni 2024
 • 12 september 2024
 • 14 november 2024

Wij leren je precies wat succesvol passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen inhoud

Dit doen we door 5 modules te doorlopen die samen een stevige basis vormen.

U

Module 1 Inzicht en signaleren

Je leert:

Wat de definities en profielen van hoogbegaafdheid zijn. Zo kun jij een doelgroep formuleren passend bij jouw school en weet je wie je wilt gaan signaleren.

Het signaleren van de hoogbegaafde leerlingen. Ook de moeilijke doelgroepen, zodat jij deze niet meer over het hoofd ziet.

Het interpreteren van een IQ test. Zodat je in gesprek kunt gaan met ouders.

Hoe iedereen snel en langzaam denkt en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo kun jij signalen van leerlingen beter gaat waarnemen en beoordelen.

Het verschil en de overlap tussen hoogbegaafdheid en een leerprobleem (twice exceptional & misdiagnoses). Zodat jij de leerling kan begeleiden om de hoogbegaafde kenmerken in te zetten voor betere leerresultaten.

Module 2 Doelgericht leren en doorgaande leerlijn

Je leert:

Wat compacten en verrijken (verdiepen, verbreden, versnellen) inhoudt. Zodat jij een aangepast verrijkend lesprogramma kan maken voor meer/hoogbegaafde leerlingen.

Welke leerdoelen voor hoogbegaafde leerlingen echt verrijkend zijn. Zodat jij een keuze kunt maken om de leerling met plezier en met zijn potentie te laten leren.

Hoe je doelen helder en haalbaar kunt formuleren. Zodat jij, de leerling en collega’s precies weten wat er verwacht wordt en het motiverend werkt om daar naar toe te werken.

Hoe je de doelen afstemt op beschikbare tijd, middelen  en samenwerking. Zodat jij opgelucht aan de slag kan en gesteund wordt door school.

Hoe je het schoolbeleid kan vormgeven. Zodat jij met de directie en/of werkgroep aan de slag kan om een eigen visie op passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen kan gaan vormen op jouw school.

Module 3 Aan de slag

Je leert:

Welke soorten intense gevoelens hoogbegaafde leerlingen hebben en wat het talent achter deze gevoelens is. Zo weet jij hoe je dit op een positieve manier kan inzetten en de last hiervan in de klas en voor het kind kan verminderen.

Hoe de leerlingen zich kunnen ontwikkelen in zelfstandig en doelgericht werken. Waarbij impulsen onder controle komen en doelen gehaald gaan worden (executieve functies).

Gebruik maken van de verschillende denkniveaus. Zo zet je de hoogbegaafde leerlingen zelf aan het denken op een manier die bij ze past.

Hoe je verrijkingsmateriaal kunt beoordelen. Zodat alleen materialen worden aangeschaft die passend zijn bij de leerdoelen van de leerlingen.

Wat faalangst inhoudt en hoe je leerlingen begeleidt die hier last van hebben. Zo geeft je alle leerlingen de kans zelfvertrouwen te ontwikkelen. En gaan ze met een gezonde spanning nieuwe opdrachten en toetsen aan.

Wat nodig is om hoogbegaafde leerlingen te leren leren. Hiermee lukt het jou om de leerling een stapje buiten de comfortzone te komen en uit te dagen tot ontwikkelen. Om meer strategieën te ontdekken en de gevoelens van leren te accepteren.

Module 4 Jouw rol als specialist

Je leert:

Welke soorten intense gevoelens hoogbegaafde leerlingen hebben en wat de potentie van deze gevoelens is. Zo weet jij hoe je dit op een positieve manier kan inzetten en de last hiervan in de klas en voor het kind kan verminderen.

Hoe je onderpresteren kunt voorkomen, aanpakken en wat leerlingen weer motiveert. Zo gaan hun prestaties weer meer passen bij hun potentieel.

Over het asynchroon ontwikkelen en de sociaal-emotionele ontwikkelingen. Op deze manier weet jij waar de hoogbegaafde leerling aan toe is.

Wat hoogbegaafde leerlingen belangrijk vinden aan een leerkracht. Zo krijgt of behoudt je een goede relatie met deze leerlingen en daarmee de leerresultaten verbetert.

Op een ontspannen manier communiceren met ouders. Zo voelt iedereen zich gehoord, ontstaat er vertrouwen in de gemaakte afspraken en wordt jij als leerkracht gewaardeerd.

Hoe je communiceert en relatie legt met een hoogbegaafde leerling: die onderpresteert, faalangstig is, perfectionistisch is, een sterke eigen wil heeft, alles buiten zichzelf legt, (over)gevoelig reageert of een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Hierdoor kan je het beste uit een situatie of relatie halen. Voor jezelf en de leerling.

 

Module 5 Lerend ontwikkelen

Tijdens de werkbijeenkomsten krijg je de tijd om onder deskundige begeleiding een product te ontwikkelen. Een product waar je je wat aan hebt op school, in de klas of bovenschools. Zo kun je in de praktijk, op je eigen manier, aan de slag met wat je hebt geleerd tijdens de opleidingsdagen. Maar je krijgt meer. We delen samen alle producten die we maken binnen de opleiding. Je krijgt dus toegang tot de database met de producten van alle cursisten van de opleiding (natuurlijk niet schoolspecifieke delen zoals het beleid).

Voorbeelden van producten kun je hiernaast vinden.

 

 

 

 • Beleidsplan voor school of bestuur
 • Doorgaande compacte leerlijnen Taal
 • Doorgaande compacte leerlijnen Rekenen
 • Lessenreeks executieve functies
 • Aannamebeleid en protocollen
 • Lessenreeks mindset
 • Inrichten van plusklas
 • Aanbod voor kleuters
locatie_specialist hoogbegaafdheid_adres_opleidingslocatie

Veel gestelde vragen

Voor wie is de opleiding geschikt?

Voor iedereen die meer wil leren over hoogbegaafdheid en passend onderwijs aan deze doelgroep. Werk je in het onderwijs of begeleid je kinderen? Dan is onze opleiding interessant voor jou. Alle lessen zijn gericht op het onderwijs.

Wat is het opleidingsniveau?

Het opleidingsniveau is hbo. De opleidingsduur voor de volledige opleiding inclusief certificering is 13 maanden, 15 maanden met de vakanties ertussen. Het gaat om een kortlopende post-hbo opleiding (je hebt wel 20 maanden toegang tot de online academie).

Kan ik een lerarenbeurs aanvragen?

Helaas komen sinds 2012 de kortlopende post-hbo opleiding niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. In de onderstaande link kun je lezen bij nummer 1 (in het kort) dat post-hbo opleidingen niet meer in aanmerking komen. https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/index.jsp

Wat is er allemaal te vinden in de online leeromgeving?

Korte opsomming:

 • 160 video’s
 • overzichten video’s (timelines)
 • online map met oefenopdrachten / huiswerkopdrachten
 • online map met heel veel andere praktische documenten

Dus:

Je vindt er heel veel video’s met lessen, waarin zowel theorie uitgelegd wordt als werkvormen en praktische tips voor in de praktijk aan de orde komen. Verder heb je toegang tot een documentenmap per module onderdeel. Hierin vind je specifieke documenten die bij de video’s horen, achtergrond informatie, signaleringsformulieren, lesmaterialen en nog veel meer!

Verder bieden we timeline-documenten aan. Daarin vind je terug wat er in de video’s wordt behandeld. Zo kun je altijd makkelijk de juiste video terugzoeken als je een onderwerp nog een keertje opnieuw wilt zien.

Wat zijn de prijzen?

De jaaropleiding heeft een vaste prijs van €4899,- Dit kan ook in maximaal vier termijnen van €1225,- betaald worden.
We werken vaak met een vroegboekkorting deze staat vermeld op de pagina zelf.

Op welke manier wordt de begeleiding georganiseerd?

De begeleiding vindt live plaats tijdens de praktijk- & werkbijeenkomsten. Deze momenten zijn over 10 dagen verdeelt: 3 halve dagen, 4 hele dagen en vervolgens weer 3 halve dagen. Verder staan we zeker ook online voor je klaar. We beantwoorden graag je vragen en geven feedback op de huiswerkopdrachten.

Tijdens de praktijkbijeenkomsten besteden we aandacht aan:

 • Alle vragen en opmerkingen die je hebt n.a.v. de online modules.
 • Het versterken van jouw rol als specialist hoogbegaafdheid.
 • Praktijkvoorbeelden & casuïstiek.
 • Opdrachten, oefeningen en (les)inspiratie.
 • Het uitwisselen van ervaringen met elkaar.

Tijdens de werkbijeenkomsten ontvang je persoonlijke begeleiding. We zijn er met elkaar om:

 • Te brainstormen wat echt een meerwaarde zou zijn voor jouw (onderwijs)praktijk.
 • Bij jou aan te sluiten: We bieden structuur waar nodig en laten deze voor anderen juist los.
 • Een vraagbaak te zijn en elkaar te inspireren.
 • Echt tijd vrij te maken voor productontwikkeling, waar je tijdens je werk of het dagelijks leven maar niet aan toe komt.

  Wat houdt het certificaat in en wanneer ontvang je dit?

  Wanneer je de jaaropleiding volgt kom je in aanmerking om na afloop een certificaat te ontvangen.

  Voor ons betekent het certificaat: het zorgdragen voor begeleiding en toetsing van alles wat je hebt geleerd, zodat jij met kennis & vertrouwen kunt handelen in de rol als specialist hoogbegaafdheid.

  Dit betekent dat je:

  • alle online modules van de opleiding hebt bekeken / geleerd;
  • aanwezig bent geweest bij de praktijk- en werkbijeenkomsten;
  • de zes verplichte opdrachten met een voldoende hebt afgerond;
  • je de twee verplichte studieboeken hebt gelezen (deze ontvang je van ons).

  Tot slot: het scholingsniveau is Hbo. Het certificaat is geen diploma, want we zijn geen Hbo of Wo instelling.

  Wat is de studiebelasting?

  De opleiding heeft een studiebelasting van 204 uur.
  Lees meer in onze studiegids.

   Kan ik de opdrachten doen met én zonder een (plus)klas leerlingen?

   Alle opdrachten in de opleiding zijn gericht op het onderwijs. We hebben echter alle opdrachten ook flexibel gemaakt: je kunt de opdrachten doen in de volgende situaties:

   • Je hebt een groep met leerlingen: klas, plusklas, voltijds of andere groepssamenstelling.
   • Je hebt géén groep met leerlingen.
   • Je hebt wel of geen eigen praktijk.
   • Je hebt wel of geen gezin.

   Oftewel: je kunt bij ons altijd de opdrachten doen. Als je géén echte casus hebt met een leerling, dan zorgen wij voor een casus op papier, zodat je alsnog de opdracht kan doen.

   Gedurende de opleiding krijg je zes opdrachten. Je gaat signaleren(1), materiaal beoordelen(2) een interventieplan maken(3), lessen bedenken en(4 en 5). Ook ga je een eigen product maken(6).

   Hoe kom ik aan de (studie)boeken?

   Die krijg je van ons!
   Het gaat om de volgende twee studieboeken:

   • Schrover, E. (2015) Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen. Assen, Van Gorcum
   • Bakx, A., Boer, E. de, Brand, M. van den, Houtert, T. van (2022) Werken met begaafde leerlingen in de klas. Assen, Van Gorcum

   En ons eigen boeken:

   • Uitdagend of verrijkend onderwijs? Van Sonja Morbé
   • Moeiteloos opvoeden van Merel Sprong en Mikal van Leeuwen

   Hoe lang heb ik toegang tot de online leeromgeving?

   Vanaf de start van de opleiding krijg je 20 maanden toegang.

   Op welke manieren kan ik betalen?

   Je ontvangt na je inschrijving eerst een bevestiging hiervan. Wanneer er voldoende inschrijving zijn ontvang je ook een factuur.
   Betalen in maximaal vier termijnen is ook mogelijk. Wanneer je dit graag wilt, kun je dat bij ons aangeven.

   Hoe kan ik mij inschrijven?

   Je kunt je inschrijven via ons inschrijfformulier.

   Incompany

   Per jaar verzorgen wij voor 500 tot 1.000 mensen in het onderwijs scholing. Diverse samenwerkingsverbanden kopen ook onze opleiding in voor deelnemers van hun scholen.

   Wil je een offerte voor een incompany opleiding specialist hoogbegaafdheid? In overleg worden dan locatie, data en organisatie bepaald. Wij voorzien je in planning, studiegids en inschrijfformulier. En nemen dus werk uit handen 🙂

   Stuur ons vrijblijvend een email met de volgende aandachtspunten:

   • aantal deelnemers
   • plaats van opleiding
   • wel / niet beschikbare locatie voor de opleiding
   • specifieke wensen

   Mail ons: Merel en Sonja

   Assessment

   Wil je zelf eens kijken wat je al weet en kunt? Dan kun je ook een zelf-test doen (25 minuten). Je krijgt dan inzicht in de theorie en toepassing van de verschillende modules. Via onderstaande knop kom je bij het assessment.

   NB. We moeten wel eerlijk bekennen dat het assessment inmiddels een update kan gebruiken, maar geeft toch nog altijd een aardige indruk. Mocht je willen afstemmen of de opleiding voor jou geschikt is, mail ons dan. We geven eerlijk advies wat je het beste kan doen.

   Het is bij lange na niet zo dat alle begaafde leerlingen het uitmuntend doen op toetsen. Dit heeft echt mijn blik geopend. Daarnaast nam ik na vrijwel alle modules iets mee om in mijn praktijk toe te passen. Zo had ik echt het gevoel gelijk iets te kunnen doen.

   Nena Heesakkers

   Leerkracht groep 1 & teamleider onderbouw

   Het is een praktijkgerichte opleiding gebleken. De kennis en informatie die je opdoet tijdens de lessen zijn vrijwel direct toepasbaar in de praktijk. Sonja en Merel hebben veel kennis in huis en bieden handvatten voor de praktijk.

   Madeleine Kuipers-Legemaat

   Leerkracht basisonderwijs

   Ik ben twee jaar geleden zonder kennis of ervaring gestart met de plusklas. Daardoor kwam deze opleiding echt als geroepen. Van tevoren vroeg ik mij af hoeveel werk de opleiding zou opleveren, maar dat is mij alles meegevallen

   Dorianne Verhoeven

   Leerkracht groep 7 & Plusklas bovenbouw