Veel basisscholen herkennen deze situaties:

A

Ouders staan steeds met klachten op de stoep. Of erger nog, ze halen hun hoogbegaafde kind van school. Hun kind is ongelukkig en vindt niet de juiste uitdaging in de klas. Ouders lijken tegenwoordig meer expertise te hebben van goed onderwijs dan de leerkrachten. Oudergesprekken verlopen hierdoor stroef, de irritatie over en weer neemt toe. Eén op de vier ouders van hoogbegaafde kinderen wil zijn kind van school halen.

A

Duur verrijkingsmateriaal wordt niet gebruikt. En wat er is, vinden leerlingen snel saai. Veel verrijkingsmateriaal is meer van hetzelfde. En zonder passend leerdoel of de specialistische begeleiding is het inzetten van dit materiaal weggegooid geld.

A

De hoogbegaafdheid wordt door de leerkrachten niet herkend: ‘Nee, hoogbegaafde kinderen die hebben wij hier niet’. Als niet duidelijk is wat de kenmerken van hoogbegaafdheid zijn, is herkennen onmogelijk. Er is kennis en oefening nodig. Goed signaleren moet je leren.

A

Het is afhankelijk van de leerkracht of de hoogbegaafde leerling passend onderwijs krijgt. Niet elke leerkracht heeft de kennis in huis om passend onderwijs te geven aan hoogbegaafde leerlingen. Op de Pabo wordt je hierin niet of nauwelijks opgeleid. En soms spelen overtuigingen en vooroordelen een rol. De leerling kan hierdoor in groep 4 passend onderwijs krijgen en in groep 5 niet meer.

A

De relatie tussen de leerkracht en het kind verloopt moeizaam. De leerling voelt zich niet begrepen. De betweterigheid of de gevoeligheden van de leerlingen kan het bloed onder de nagels vandaan halen. En dan de timing! Net als het rustig is in de klas…

A

Maar 40% van de hoogbegaafde leerlingen krijgt een Vwo advies (PRIMA cohortonderzoek VI)Ze presteren duidelijk onder zonder het passende onderwijs, want bij onze opdrachtgevers met voltijds onderwijs voor hoogbegaafden ontvangen dubbel zoveel leerlingen een Vwo advies. Een ander onderwijs aanbod en (opgeleide) leerkracht heeft effect. In leerresultaten én welbevinden.

 Wij zien te vaak en te veel hoogbegaafde leerlingen ongelukkig op de basisschool

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs
In Nederland hebben we vele jaren inspanning verricht om te zorgen dat de leerlingen, die leerachterstanden hebben, zoveel mogelijk passende ondersteuning krijgen om zich tóch te kunnen ontwikkelen. Vanuit het potentieel van het kind wordt er alles gedaan om het kind te laten leren, groeien en ontwikkelen. Deze inspanningen zijn minder vanzelfsprekend voor leerlingen die een (flinke) leervoorsprong kennen. Zij redden zich wel, is de gedachte. Zij kunnen niet vanuit hún potentieel leren, groeien en ontwikkelen, tenzij ook voor deze leerling een passend onderwijs aanbod komt.

Elke leerling heeft het recht op school iets nieuws te leren
Ook de hoogbegaafde leerlingen hebben het recht om hun onderwijsperiode nuttig te besteden door dagelijks te kunnen leren op eigen leerniveau, in eigen leertempo en met welbevinden in verbinding met andere (ontwikkelingsgelijke) leerlingen. Niet langer een remmende leerlijn, maar een stijgende leerlijn. Dit vraagt om een ander onderwijs aanbod.

Potentieel ontwikkelt zich tot resultaat. Zonder onverschilligheid. Zonder schaamte.
Het potentieel van een hoogbegaafde leerling mag zich ook ontwikkelen tot een goed schoolresultaat en passend schooladvies. Hiervoor is een omgeving nodig waar de emoties onverschilligheid en schaamte geen bodem krijgen om te groeien. Onverschilligheid (apathie) leidt tot onderpresteren. Schaamte leidt tot een laag welbevinden. Voor veel hoogbegaafde leerlingen is dit de realiteit die zij op school ervaren. Dit vraagt om een passend onderwijs aanbod én passende begeleiding.

 

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs

Zou het niet heerlijk zijn als:

R

De hoogbegaafde leerlingen al op jonge leeftijd worden gesignaleerd. Zo kan al vroeg gestart worden met een passend aanbod. De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn voor iedereen helder en met elkaar herkennen jullie ze bij de leerlingen.

R

Geld goed wordt besteed door alleen het juiste materiaal aan te schaffen. Er wordt met kennis van zaken materiaal beoordeeld en besteld. Het materiaal is echt verdiepend of verbredend en niet meer van hetzelfde. Helemaal mooi: de leerlingen klagen niet meer over saai werk.

R

De hoogbegaafde leerlingen een goede relatie hebben met hun leerkracht en leerresultaten verbeteren. Dat er meer begrip is voor elkaar. Dat er een basis van vertrouwen, veiligheid en plezier is. De leerresultaten en het welbevinden verbeteren aanzienlijk.

R

Er meer hoogbegaafde leerlingen uitstromen naar het Vwo. Door een vroege signalering, passend onderwijs en de fijne relatie met de leerkracht komen veel meer hoogbegaafde leerlingen tot hun recht. Ze leren en presteren makkelijker. Ook hun potentieel leidt tot een stijgende leerlijn.

Inschrijven opleiding september 2020

Heb je interesse in de opleiding en wil je je inschrijven? Dan kan dit met onderstaande knop. Je hebt nu de mogelijkheid om aan te sluiten bij de groep in Den Bosch. Onze opdrachtgever daar stelt opleidingsplaatsen beschikbaar.

Waarom is dit goed nieuws?

Dit betekent dat je voor meer dan €1.000 euro goedkoper
mee kan doen aan de jaaropleiding!

In plaats van €4250,-
betaal je €3100

(inschrijven voor 1 mei 2020)

Wij leren je precies wat succesvol passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen inhoud

Dit doen we door 5 modules te doorlopen die samen een stevige basis vormen.

U

Module 1 Inzicht en signaleren

In 2 dagen leer je:

Wat de definities en profielen van hoogbegaafdheid zijn. Zo kun jij een doelgroep formuleren passend bij jouw school en weet je wie je wilt gaan signaleren.

Het signaleren van de hoogbegaafde leerlingen. Ook de moeilijke doelgroepen, zodat jij deze niet meer over het hoofd ziet.

Het interpreteren van een IQ test. Zodat je in gesprek kunt gaan met ouders.

Hoe iedereen snel en langzaam denkt en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo kun jij signalen van leerlingen beter gaat waarnemen en beoordelen.

Het verschil en de overlap tussen hoogbegaafdheid en een leerprobleem (twice exceptional & misdiagnoses). Zodat jij de leerling kan begeleiden om de hoogbegaafde kenmerken in te zetten voor betere leerresultaten.

Module 2 Doelgericht leren en doorgaande leerlijn

In 2 dagen leer je:

Wat compacten en verrijken (verdiepen, verbreden, versnellen) inhoudt. Zodat jij een aangepast verrijkend lesprogramma kan maken voor meer/hoogbegaafde leerlingen.

Welke leerdoelen voor hoogbegaafde leerlingen echt verrijkend zijn. Zodat jij een keuze kunt maken om de leerling met plezier en met zijn potentie te laten leren.

Hoe je doelen helder en haalbaar kunt formuleren. Zodat jij, de leerling en collega’s precies weten wat er verwacht wordt en het motiverend werkt om daar naar toe te werken.

Hoe je de doelen afstemt op beschikbare tijd, middelen  en samenwerking. Zodat jij opgelucht aan de slag kan en gesteund wordt door school.

Hoe je het schoolbeleid kan vormgeven. Zodat jij met de directie en/of werkgroep aan de slag kan om een eigen visie op passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen kan gaan vormen op jouw school.

Module 3 Aan de slag

In 4 dagen leer je:

Wat onderpresteren inhoudt en hoe motivatie werkt. Zo kun jij onderpresteren voorkomen en ook de hoogbegaafde leerling weer gemotiveerd op eigen niveau wil werken en presteren.

Hoe de leerlingen zich kunnen ontwikkelen in zelfstandig en doelgericht werken. Waarbij impulsen onder controle komen en doelen gehaald gaan worden (executieve functies).

Gebruik maken van de verschillende denkniveaus. Zo zet je de hoogbegaafde leerlingen zelf aan het denken op een manier die bij ze past.

Hoe je verrijkingsmateriaal kunt beoordelen. Zodat alleen materialen worden aangeschaft die passend zijn bij de leerdoelen van de leerlingen.

Wat faalangst inhoudt en hoe je leerlingen begeleidt die hier last van hebben. Zo geeft je alle leerlingen de kans zelfvertrouwen te ontwikkelen. En gaan ze met een gezonde spanning nieuwe opdrachten en toetsen aan.

Wat nodig is om hoogbegaafde leerlingen te leren leren. Hiermee lukt het jou om de leerling een stapje buiten de comfortzone te komen en uit te dagen tot ontwikkelen. Om meer strategieën te ontdekken en de gevoelens van leren te accepteren.

Module 4 Empathie & Relatie

In 2 dagen leer je:

Welke soorten intense gevoelens hoogbegaafde leerlingen hebben en wat de potentie van deze gevoelens is. Zo weet jij hoe je dit op een positieve manier kan inzetten en de last hiervan in de klas en voor het kind kan verminderen.

Over het asynchroon ontwikkelen en de sociaal-emotionele ontwikkelingen. Op deze manier weet jij waar de hoogbegaafde leerling aan toe is.

Wat hoogbegaafde leerlingen belangrijk vinden aan een leerkracht. Zo krijgt of behoudt je een goede relatie met deze leerlingen en daarmee de leerresultaten verbetert.

Op een ontspannen manier communiceren met ouders. Zo voelt iedereen zich gehoord, ontstaat er vertrouwen in de gemaakte afspraken en wordt jij als leerkracht gewaardeerd.

Hoe je communiceert en relatie legt met een hoogbegaafde leerling: die onderpresteert, faalangstig is, perfectionistisch is, een sterke eigen wil heeft, alles buiten zichzelf legt, (over)gevoelig reageert of een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft. Hierdoor kan je het beste uit een situatie of relatie halen. Voor jezelf en de leerling.

 

Module 5 Lerend ontwikkelen

In 6 halve dagen gedurende één schooljaar krijg je de tijd om onder deskundige begeleiding een product te ontwikkelen. Een product waar je je wat aan hebt op school, in de klas of bovenschools. Zo kun je in de praktijk, op je eigen manier, aan de slag met wat je hebt geleerd tijdens de opleidingsdagen. Maar je krijgt meer. We delen samen alle producten die we maken binnen de opleiding. Je krijgt dus toegang tot de database met de producten van alle cursisten van de opleiding (natuurlijk niet schoolspecifieke delen zoals het beleid).

Voorbeelden van producten kun je hiernaast vinden.

 • Beleidsplan voor school of bestuur
 • Doorgaande compacte leerlijnen Taal
 • Doorgaande compacte leerlijnen Rekenen
 • Lessenreeks executieve functies
 • Aannamebeleid en protocollen
 • Lessenreeks mindset
 • Inrichten van plusklas
 • Aanbod voor kleuters

De opleiding

Bestaat uit 10 opleidingsdagen & 6 dagdelen werkbijeenkomst

Is geregistreerd bij RegisterLeraar

Is inclusief een cursusmap en 2 studieboeken: ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas’ en ‘Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen’.

Uniek: twee trainers

De opleiding wordt gegeven door twee trainers. Dit betekent niet alleen meer persoonlijke aandacht gedurende de opleidingsdagen. Het betekent ook dubbel zoveel relevante ervaring en kennis om uit te putten. De afwisseling van trainers wordt ook zeer gewaardeerd.

Brochures

  Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn € 4.250 euro per persoon voor individuele inschrijving in Utrecht.
Indien de opleiding in company wordt gegeven (de werving van cursisten en de locatie  wordt door opdrachtgever georganiseerd) dan zijn de kosten:

 • € 3.350 euro per persoon
 • € 3.100 euro per persoon met vroegboekkorting (inschrijven voor 1 mei 2020)

De opleidingskosten van 10 hele dagen en 6 dagdelen zijn inclusief btw, (online) materiaal, opleidingsmap en twee studieboeken. De groepsgrootte is minimaal 12 personen en maximaal 24 personen met twee trainers.

Incompany

Wil je een offerte voor een incompany jaaropleiding? In overleg worden locatie en data bepaald. Stuur ons vrijblijvend een email met de volgende aandachtspunten:

 • aantal deelnemers
 • plaats van opleiding
 • wel / niet beschikbare gratis cursusruimte
 • specifieke wensen

Data opleiding Den Bosch

Opleidingsdagen
Module 1 dag 1: vrijdag 4 september 2020 09.00 tot 15.00
Module 1 dag 2: vrijdag 9 oktober 2020 09.00 tot 15.00
Module 2 dag 1: vrijdag 20 november 2020 09.00 tot 15.00
Module 2 dag 2: vrijdag 15 januari 2021 09.00 tot 15.00
Module 3 dag 1: vrijdag 12 februari 2021 09.00 tot 15.00
Module 3 dag 2: vrijdag 26 maart 2021 09.00 tot 15.00
Module 3 dag 3: vrijdag 16 april 2021 09.00 tot 15.00
Module 3 dag 4: vrijdag 18 juni 2021 09.00 tot 15.00
Module 4 dag 1: vrijdag 15 oktober 2021 09.00 tot 15.00
Module 4 dag 2: vrijdag 5 november 2021 09.00 tot 15.00

Halve dagen (werkbijeenkomsten)
Module 5 dag 1: vrijdag 30 oktober 2020 13:00 – 16:00
Module 5 dag 2: vrijdag 11 december 2020 13:00 – 16:00
Module 5 dag 3: vrijdag 5 maart 2021 13:00 – 16:00
Module 5 dag 4: vrijdag 21 mei 2021 13:00 – 16:00
Module 5 dag 5: vrijdag 10 september 2021 13:00 – 16:00
Module 5 dag 6: vrijdag 26 november 2021 13:00 – 16:00

 

Inschrijven!

Wil je je inschrijven? Dan kan dit met onderstaande knop.

Meest gestelde vragen

Als je nog vragen hebt, dan kun je ons mailen, bellen of onderstaande documenten lezen.

Assessment

Wil je zelf eens kijken wat je al weet en kunt? Dan kun je ook een zelf-test doen (25 minuten). Je krijgt dan inzicht in de theorie en toepassing van de verschillende modules. Via onderstaande knop kom je bij het assessment.

Inschrijven opleiding september 2020

Heb je interesse in de opleiding en wil je je inschrijven? Dan kan dit met onderstaande knop. Je hebt nu de mogelijkheid om aan te sluiten bij de groep in Den Bosch. Onze opdrachtgever daar stelt opleidingsplaatsen beschikbaar.

Waarom is dit goed nieuws?

Dit betekent dat je voor meer dan €1.000 euro goedkoper
mee kan doen aan de jaaropleiding!

In plaats van €4250,-
betaal je €3100

(inschrijven voor 1 mei 2020)

De opleiding kan ook op eigen locatie gegeven worden!

De opleiding is geschikt voor mensen die

r

Op zoek zijn naar onderbouwde kennis. Ze zijn kritisch en willen zeker weten dat wat ze leren klopt.

r

Graag praktisch toepasbare oplossingen uitproberen. Ze zijn nauw betrokken bij de onderwijs praktijk en willen het liefst direct aan de slag met de geleerde stof.

r

In hun eigen stijl aan het werk gaan. Mag het ook op mijn manier?’ Ja zeker! Graag zelfs. Geef je eigen draai aan wat je leert, zodat het voor jou werkt en niet tegen je.

r

Tijd kunnen gebruiken om te ontwikkelen wat ze missen in de praktijk. Of het nu om het schrijven van een beleidsplan gaat of om het maken van een lessenserie. We begeleiden mensen die tijd te kort komen om hier daadwerkelijk handen en voeten aan te geven.

r

Contact willen maken met anderen om ervaringen en materialen uit te wisselen. Het is waardevol om met collega’s uit je eigen werkveld in contact te zijn. Het wiel hoef je niet altijd zelf uit te vinden, wie weet heeft iemand anders het al gedaan!

Word jij Specialist Hoogbegaafdheid?

Laat ons weten dat je geïnteresseerd bent. We nemen dan z.s.m. contact met je op (je zit nergens aanvast 😉 )

Interesse kenbaar maken

8 + 10 =

"Leerkrachten weten wat leerlingen nodig hebben om te leren"

Zelf heb ik ruim 8 jaar voor de klas gestaan en daarbij de functie specialist hoogbegaafdheid gehad. Zo was ik verantwoordelijk voor de plusklas, het vormgeven van passend onderwijs voor deze doelgroep en het ontwikkelen van beleid.

Als leerkracht deed ik mijn best om uitdagend werk te vinden voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ondanks mijn goed bedoelde pogingen kreeg ik vaak te horen: ‘Juf, dit is saai!’ Door de twijfel die zo bij mij ontstond, voelde het geven van passend onderwijs als een worsteling. Dit aanmodderen wil ik collega leerkrachten graag besparen. Je hoeft er niet alleen voor te staan.

"Leerkrachten weten dat elk kind zich kan ontwikkelen, maar niet met hetzelfde onderwijs"

Gelijke kansen door ongelijk onderwijs: daar geloof ik in. Ieder kind mag zijn potentieel ontwikkelen en dit kan niet door ieder kind hetzelfde onderwijs te geven. Dit vinden we logisch voor kinderen met een flinke achterstand. Dit is ook logisch voor kinderen met een flinke voorsprong.

Leerkrachten zeggen dat ik het talent heb om iets 'ogenschijnlijk ingewikkelds' in hapklare taal uit te leggen. Ik hou van verheldering, bewustwording, sensitiviteit, structuur en praktisch handelen. Van potentieel naar ontwikkeling. Ook voor de hoogbegaafde sensitieve leerlingen.

Voor jou! 3 onmisbare hulpmiddelen in het basisonderwijs én onze nieuwsbrief:
=

Overzicht minimumeisen basisondersteuning

=

Checklist verrijkingsdoelen en materiaaleisen

=

Database met ruim 60 materiaal- en websitetips

=

Nieuwsbrief met inspiratie en ons aanbod