‘De bijzondere creatieve gave uit zich in een grote tolerantie voor ambiguïteit (onopgeloste problemen)’

Deze zin heb ik nu al een aantal keer gelezen in het boek: Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen; Verrijkingstrajecten met effect (dit boek krijgen de deelnemers bij de start van onze opleiding). Het term ambiguïteit roept steeds weer vraagtekens op. Vandaar dat ik verder ben gaan zoeken.

Wat is ambiguïteit precies?

Als ik ga googelen kom ik eerst op een taalkundige betekenis. Ambiguïteit staat daarin voor dubbelzinnigheid en iets dat voor meerdere uitleg vatbaar is.

Ik kom een aantal voorbeeldzinnen in de vorm van krantenkoppen tegen die ik hier even wil delen (omdat ik ze zo leuk vind)

 • Speurtocht naar bevers in een kano
 • Verdachte pakketjes gevonden naast bank.
 • Tieners lopen weg uit instelling, allen terecht (Algemeen Dagblad 14-12-14)
 • Aantal asielzoekers Oranje bevroren (Algemeen Dagblad 06-11-14)
 • Tennisclub wil geen eikels op de baan (Leeuwarder Courant 07-12-13)

Na wat verder speuren kom ik op de psychologische betekenis.

Ambiguïteit wordt soms ook aangeduid als onzekerheid of onzekerheid-tolerantie. Het is het vermogen dubbelzinnige situaties en tegenstrijdig gedrag tolereren.

Ambiguïteitstolerante mensen zijn in staat om dubbelzinnigheden (inconsistenties), cultureel gebaseerde verschillen of dubbelzinnige informatie die ingewikkeld of zelfs onaanvaardbaar lijkt, waar te nemen.

Tolerantie van ambiguïteit is ook een voorwaarde voor de interculturele competentie van een persoon.

Wat heeft ambiguïteit met hoogbegaafdheid te maken?

 

Bij de profielen van Betts en Neihart hoort ook de Creatieve Leerling. (Lees hier meer achtergrond over de 6 profielen) Deze leerlingen hebben, zo lees ik in het boek, een grote tolerantie voor ambiguïteit.

Ambiguïteiten zijn onopgeloste problemen, staat er te lezen. Aangevuld met omgaan met onzekerheid wanneer er geen duidelijke beslissing gemaakt kan worden. Kortom deze leerlingen hebben er geen probleem mee als er zaken onduidelijk zijn of als ze ‘in het niet-weten’ zitten.

De meeste mensen worden onrustig als ze iets niet weten, als ze geen oplossing hebben. Maar dat is voor leerlingen met een hoge tolerantiegrens voor onzekerheid helemaal oké. Ze zien in de meeste gevallen dat ‘het juiste antwoord’ niet altijd juist is.

In de omschrijving stond ook dat deze mensen in staat zijn inconsistenties waar te nemen.

Dit kan in de klas lijken alsof deze kinderen besluiteloos zijn.

Maar stel je voor dat je uit 3 meerkeuzeantwoorden moet kiezen en je kunt zelfs bij het (waarschijnlijk) juiste antwoord zien dat die niet in alle situaties waar is. Hoe kan dat dan het juiste antwoord zijn.

Even een voorbeeld

Een voorbeeld waarin je ook kunt ziet hoe ambiguïteit met creativiteit samenhangt

De volgende zin klinkt heel waar en logisch:

Hoe dichter je bij de boom bent, hoe beter je de structuur van de bast kunt bestuderen.

 

Maar stel dat:

 • Je dichtbij een boom bent, maar met je ogen dicht
 • Je dichtbij een boom bent, maar met je rug naar de boom
 • Je dichtbij een boom bent, maar de bast is eraf
 • Je dichtbij een boom bent, maar onder de grond omdat je door een tunnel loopt
 • Je dichtbij een boom bent, maar je zit in de kruin waar nog geen bast gegroeid is
 • Je dichtbij een boom bent, maar hij is ingepakt

Nu snap je een beetje hoeveel mogelijkheden er te zien zijn en misschien ook hoe vaak er iets niet helemáál waar is!

Lastig?

Wel als je maar één antwoord moet of mag geven! Er zijn zoveel uitzondering, het leven is niet zwart-wit. De vraag die ik zou willen stellen is:

 

Hoe kunnen we een hoge tolerantie voor ambiguïteit waarderen in ons onderwijs?

Gelukkig kan ik daar in de opleiding tot specialist hoogbegaafdheid aandacht aan besteden!

 

 

© Copyright
Onze artikelen en video’s worden gemaakt om te delen. Maar. De artikelen en video’s mogen niet gekopieerd en gedeeld worden zonder bronvermelding. Wij hopen met onze gratis informatie én verwijzing naar onze dienstverlening bekend te worden op alle scholen van Nederland. Hiermee bereiken we mensen in het onderwijs die mogelijk gebruik maken van onze dienstverlening. Dit is goed voor alle (hoog)begaafde leerlingen die nog géén passend onderwijs ontvangen. Daar doen we het voor!

Wil je het artikel of een video (gedeeltelijk) kopiëren en delen?
Vermeld dan altijd de volgende gegevens:

URL (website link) van het originele artikel of video
Auteur: Sonja Morbé (www.wijssein.nl)
of Merel Sprong (www.onderwijsmetstijl.nl)
Website : www.specialisthoogbegaafdheid.nl

Heel fijn als je de informatie deelt!