Timemaganement is één van de 11 executieve functies. In dit blog ontdek je kort wat achtergrond en geven we kort wat tips. Voor meer informatie raden we het boek: Slim maar… aan van Peg Dawson en Richard Guare.

 

De tijd inschatten is nog niet zo makkelijk. En dan heb ik het nog niet eens over de culturele verschillen rondom tijd (en het nakomen van afspraken). Ik zelf heb vrijwel altijd een boek in mijn tas zitten om de tijd te doden wanneer ik weer eens te vroeg ergens ben. In mijn hoofd neemt reizen namelijk absurd veel tijd in beslag en dan kun je maar beter een goed boek bij je hebben.

Timemanagement in het kort

 • Vermogen om met tijd om te gaan.
 • Denkfunctie
 • De ontwikkeling start tussen de voorschoolse periode en de onderbouw
 • Goede ontwikkeling: realistische planningen maken en je eraan weten te houden.
 • Slechte ontwikkeling: deadlines vrijwel nooit halen.

Voorbeeld uit de klas

“Zullen we eens gaan bijhouden hoe lang je er eigenlijk over doet, over dit rijtje sommen?”
“Ja, dat is goed.”
“Hoe lang denk je eigenlijk dat je er over zal doen?”
“Twee minuten juf.”

Dit lijkt mij een super optimistisch antwoord, maar prima.

“Ik zet zo de timer aan, geeft jij het dan even aan als je klaar bent? Dan kijken we hoeveel tijd de timer aangeeft.”

Ik probeer een Emily uit mijn klas een wat realistischer beeld van de tijd bij te brengen. De volgende stap is dan werken aan het (hopelijk) afkrijgen van haar werk.

“Oké juf, dan ga ik nu beginnen.”

Ik zet de timer aan het loopt naar de instructietafel waar ik een groepje leerlingen aan het werk zet na een korte herhaling van de instructie.
Dan kijk ik op de timer. Zeven minuten zijn er nu voorbij.

Dan kijk ik op naar Emily, alleen zie ik Emily niet. Niet op haar plek en niet in de rest van het lokaal.

Ik loop langs haar tafeltje, ze heeft nog niks in haar schrift geschreven.
Dan gaat de deur van het lokaal open. Er zijn nu al acht minuten voorbij.

“Waar was je naar toe?” vraag ik als ze terug is bij haar tafel

‘Oh, ik moest even naar de wc.”

Wat is het

Timemanagement is het goed kunnen inschatten van de factor tijd. Dit bestaat uit het weten hoeveel tijd je ergens voor hebt. Kunnen voorspellen hoeveel tijd iets gaat kost en ook hoe je je tijd het handigst kunt indelen.

Timemanagement_2_executieve functies_specialist hoogbegaafdheid

Timemanagement & Hoogbegaafdheid

Het komt veel voor dat hoogbegaafde leerlingen ontmoedigd raken door hoeveel tijd het daadwerkelijke werk eigenlijk blijkt te kosten. Het tekenen van een stripboek, het maken van een eigen spel of het schrijven van een toneelstuk.

Vaak heeft dit te maken met het snelle denken. In hun hoofd is het werk al helemaal uitgedacht of zelfs al gedaan. Ze zien in feite hun eindproduct al voor zich.

Het is heel helpend om de tussenstapjes van idee naar eindproduct heel klein te maken. Om de tussenresultaten te zien. Dit helpt ze bij het ontwikkelen van tijdsgevoel. Op het einde kunnen ze dan ook trot zijn met het daadwerkelijke resultaat.

 

4 Tips

 1. Zorg dat er een klok in de klas hangt! Maakt daarbij bewust de keuze voor analoog of digitaal (afhankelijk van wat de kinderen in jouw jaar leren rondom klokkijken. Besef daarbij ook dat in veel huizen geen analoge klokken meer hangen!)
 2. Maak ik de klas gebruik van kalenders en dagroosters. Zo maak je de tijd inzichtelijk.
 3. Door de dagen een redelijk vast schema te geven, maken we het makkelijker om de tijd te leren inschatten. De kinderen krijgen gevoel voor de tijdsduur van bekende activiteiten. Waardoor ze, met dat gevoel voor tijd, uiteindelijk weer beter kunnen gaan plannen.
 4. Praat daarnaast ook over hoe lang bepaalde activiteiten duren. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld om naar de gym te lopen? Dit helpt bij het inschatten van de tijd.

Voorbeelden goed ontwikkeld timemanagement

 • Goed inschatten hoeveel tijd het kost om je om te kleden voor de gym
 • Zonder treuzelen het eten & drinken opruimen
 • Binnen de gegeven tijd op de Time Timer klaar zijn met een taak van de weektaak.

Voorbeelden slecht ontwikkeld timemanagement

 • Onderschatten hoe lang het duurt om het huiswerk te maken. Waardoor het regelmatig wordt afgeraffeld.
 • Steeds weer treuzelen bij routinetaken zoals de klassendienst.
 • Veel tijd nodig hebben om klaar te staan voor het vertrek naar huis.

We vinden het fijn als je onze blogs deelt. Voor veel blogs hebben we een PDF gemaakt. Je kunt dit dan downloaden en delen: de bronvermelding staat daarin.

Let op: wij hebben dyslexie en je wordt in onze teksten dus met onze imperfectie geconfronteerd 🙂 . We kiezen voor gratis veel leesvoer maken zonder extra kosten.

Niks missen?

Het is fijn als passend onderwijs ook voor (hoog)begaafde leerlingen wordt gerealiseerd. Wij zetten ons daarvoor in. We delen elke 2 weken gratis een blog met een cadeautje.Wil je niks missen? Schrijf je in voor onze inspiratiemails.

Heel fijn als je de informatie deelt!