Op Linkedin wordt al een tijdje een artikel gedeeld met de titel: 9 redenen waarom goede medewerkers vertrekken! Veel van de redenen kwamen mij akelig bekend voor. En dan heb ik het niet over mijn eigen werk.

Ik heb het over situaties in de klas
Situaties met leerlingen
Met kinderen die niet zelf kunnen beslissen of ze van baan wisselen…

Deze kinderen gaan helaas regelmatig onderpresteren

De volgende 6 redenen om te gaan onderpresteren kon ik zo uit het hierboven genoemde artikel halen:

1 Structureel te hard werken

‘Ze is ontzettend goed in rekenen.’
‘Dan geven we haar toch de Rekentijgers erbij?’
‘Is dat uitdagend?’
‘Zeker’

Alleen… moet ze al haar gewone werk óók nog maken!

Meer is niet beter, meer is niet effectiever
Meer is in dit geval een straf.

Evenveel tijd, maar meer werk dat kan alleen maar leiden tot stress of slechte prestaties. Niet bepaald een prettige keuze.

En dan heb ik het nog niet eens over de kinderen die rekentijger krijgen (of ander verrijkingswerk) zonder hier instructie bij te krijgen…

2 Werk onder je niveau doen

‘Moet je kijken hoe weinig ze af heeft en hoe slordig het is gemaakt.’
‘Misschien moeten we haar meer uitdagen’
‘Hoorde je niet wat ik zei?! Laat haar eerst maar eens bewijzen dat ze dit kan!’

Werk onder je niveau  omdat anderen bewijs nodig hebben.

Als je naar volwassenen kijkt zie je dat de kans op een burn-out groter is als je onder je niveau werkt. Hard werken (nadenken!) hoeft helemaal geen probleem te zijn voor je gezondheid, zolang je je competent voelt.

In het artikel staat: Medewerkers die functioneren op de automatische piloot, gaan op den duur weg.  Ze zoeken een andere baan die hun intelligentie prikkelt en uitdaagt.

Ook leerlingen die functioneren op de automatische piloot willen weg. Helaas is dit een stuk lastiger voor een kind. Wat kun je dan?

Het opgeven!
Deze leerlingen verliezen zichzelf en komen bij langdurig onderpresteren regelmatig in de psychische problemen. Noemen we dit ook al een burn-out?

Kortom, werk dat niet af is of vol zit met slordigheidsfoutjes kan duiden op te makkelijk werk.

(vind je het lastig om in te schatten of je werk op niveau aanbied? Lees dan eens het blog over: Te moeilijk werk voor hoogbegaafde leerlingen. Je zult je veel zelfverzekerder voelen na het lezen!)

3 Belonen wat geen echte prestatie is

‘Wat goed zeg, je hebt een 10 gehaald!’

Is een 10 halen automatisch een prestatie?

Als je dit met twee vingers in je neus hebt gedaan is het zeker geen topprestatie. Sterker nog, misschien is het wel helemaal geen prestatie. Verdient iemand daarvoor een compliment?

Wat mij betreft niet. Zo’n compliment of zelfs een beloning heeft een averechts effect. De leerling zal denken dat weinig inzet de norm is.

Natuurlijk zijn schouderklopjes en complimentjes belangrijk. Maar geef die over de getoonde inzet of het doorzettingsvermogen. De toets waarvoor een leerlingen hard heeft gewerkt en misschien ‘maar’ een 6 heeft gehaald kan daardoor beter op waarde worden geschat.

En trouwens, als een leerlingen makkelijk een 10 haalt voor een toets, zit hij qua niveau niet op de juiste plek lijkt mij!

4 Een slechte relatie

‘hij wil niet meer naar school.’
‘Waarom niet?’
‘Hij kan zijn juf niet meer uitstaan.’

In het Linkedin artikel las ik: veel medewerkers verlaten niet hun baan, maar hun manager!

Als er leerlingen in je klas zitten die nauwelijks ontwikkeling laten zien, dan kun je allerlei onderwijsaanpassingen doen. Maar zolang je niet investeert in een betere relatie met deze leerlingen zal er weinig gebeuren.

Waar is deze leerling echt in geïnteresseerd? Krijg hij genoeg tijd om hier mee bezig te zijn, als is het maar in een één op één gesprekje met jou.
Begrijp jij de leerling in zijn of haar keuzes en gedrag? Zo niet, dan moet JIJ aan het werk. Als leerkracht draag je de grootste verantwoordelijkheid voor jullie relatie.

Denk je eens in: als jouw directeur niet geïnteresseerd is in wie jij bent en hoe het gaat, loop jij dan lekker rond op school?

Voor het versterken van een relatie met leerlingen is het heel nuttig om ouders te betrekken. Ze zullen het alleen maar prettig vinden om je meer te leren over hun kind.

5 Doe geen beloftes die je niet kunt waarmaken

‘Ja, dat heb ik inderdaad gezegd, maar dat gaat nu niet meer met het nieuwe pleinrooster.’

Tuurlijk kunnen dingen anders lopen dan gepland. (Wanneer niet op school?) Maar beloof dan ook niet snel iets!

Je staat 1-0 achter wat vertrouwen betreft en (helaas) win je vertrouwen niet zomaar terug. Zeker niet als een leerlingen al vaker ervaren heeft dat volwassenen niet eerlijk zijn.

Doe daarom geen beloftes die je niet kunt waarmaken!

6 Onvoldoende tijd en ruimte voor creativiteit

Nee, ik bedoel hier niet tijd voor schilderen en knutselen. Al kan je deze activiteiten wel inzetten om creatief bezig te zijn.

Ik bedoel hier activiteiten met de volgende kenmerken:

Er is geen juist antwoord, er zijn meerdere manieren/oplossingen mogelijk.
Er zitten fases in de activiteit waarin er uitstel van oordeel is. Zo kun je nadenken of bezig zijn zonder dat er een oordeel komt over je inbrengen (divergent denken).
Er is geen prestatiedruk. Het mag ook mislukken en dan is er niks verloren.

Voel je bij het lezen al hoe lekker dat is? Even geen prestaties leveren?

Mensen zijn creatieve wezens (ja, jij ook). Als hier geen tijd voor is, word je eerder ongelukkig. Aan zelfhulpboeken geen gebrek op het moment, waarom zou dat zijn?

© Copyright
Onze artikelen en video’s worden gemaakt om te delen. Maar. De artikelen en video’s mogen niet gekopieerd en gedeeld worden zonder bronvermelding. Wij hopen met onze gratis informatie én verwijzing naar onze dienstverlening bekend te worden op alle scholen van Nederland. Hiermee bereiken we mensen in het onderwijs die mogelijk gebruik maken van onze dienstverlening. Dit is goed voor alle (hoog)begaafde leerlingen die nog géén passend onderwijs ontvangen. Daar doen we het voor!

Wil je het artikel of een video (gedeeltelijk) kopiëren en delen?
Vermeld dan altijd de volgende gegevens:

URL (website link) van het originele artikel of video
Auteur: Sonja Morbé (www.wijssein.nl)
of Merel Sprong (www.onderwijsmetstijl.nl)
Website : www.specialisthoogbegaafdheid.nl

Heel fijn als je de informatie deelt!