Overweldigd raken

Overweldigd raken

Als we leerkrachten of ouders spreken dan horen we regelmatig dat de (hoog)begaafde leerling of kind snel overprikkeld raakt. Met een ander woord: overweldigd raakt. Dit wordt als onderdeel van (hoog)sensitiviteit of (hoog)begaafdheid gezien. Wij kijken daar toch...
Onderpresteren of lui

Onderpresteren of lui

Onlangs gaf ik een studiemiddag op een school. Een leerkracht gaf aan dat er wel verschil zit tussen leerlingen die onderpresteren en leerlingen die gewoon lui zijn. Ik vroeg haar om een concreet voorbeeld uit haar praktijk te geven en dit verschil toe te lichten. Ze...
Hulp nodig hebben

Hulp nodig hebben

De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn regelmatig ook een zorgpunt. De hoge intelligentie (het anders denken) of de sensitiviteit kunnen tot ervaringen leiden die minder fijn zijn. Als leerkracht of als ouder willen we het dan goed doen voor de kinderen. We nemen onze...
Leren op niveau

Leren op niveau

Hoe weet jij of de leerling leert? Dit lijkt een eenvoudige vraag, waarvan je misschien verwacht dat elke leerkracht hier antwoord op kan geven. Toch is dit een lastige vraag. Eén van de opdrachten in onze opleiding (of tijdens studiedagen) is dan ook: maak een...
Lage citoscore hoogbegaafde leerling

Lage citoscore hoogbegaafde leerling

We zitten met 8 leerkrachten aan tafel: voor intervisie. Een leerkracht brengt een casus in van een hoogbegaafde leerling. Zij eindigt de casus met een algemene constatering. Deze luidt als volgt: ‘Wat ik steeds meer en vaker merk, is dat onze hoogbegaafde leerlingen...